Bắt đầu: 16/08/2014 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAE
 
LIL
 
Sân: Michel d'Ornano
Trọng tài: Sébastien Desiage