FC Lokomotiv Moskva

FC Lokomotiv Moskva

Huấn luyện viên trưởng: Marko Nikolić
Quốc tịch    Nga Thành lập 1923
Sân nhà RZD Arena Sức chứa 27.320
Chủ tịch Vasili Kiknadze Xếp hạng UEFA 63
Địa chỉ B. Cherkizovskaya Str 125A Lokomotiv Stadium RU - 107553 MOSCOW
Tel/Fax +7 495 500 3103 Fax: +7 495 500 3070
Website http://www.fclm.ru/