Evian Thonon Gaillard FC

Evian Thonon Gaillard FC

Huấn luyện viên trưởng: Pascal Dupraz
Quốc tịch    Pháp Thành lập 2003
Sân nhà Parc des Sports Sức chứa 12.243
Chủ tịch Patrick Trotignon
Địa chỉ 56, avenue du Général Gaulle, la Grangette 74200 Thonon-les-Bains, France
Tel/Fax +33 (45) 070 3437, Fax+33 (45) 070 8765
Website http://www.etgfc.com/