Haverfordwest County AFC

Haverfordwest County AFC

Huấn luyện viên trưởng: Deryn Brace
Quốc tịch    Wales Thành lập 1899
Sân nhà Bridge Meadow Sức chứa 3.500
Chủ tịch Winston Griffiths
Địa chỉ Bridge Meadow Stadium, Bridge Meadow Lane, Haverfordwest Pembs PEMBS SA61 2EX
Tel/Fax +44 1437 769048 Fax: +44 1437 769048
Website http://www.haverfordwestcounty.com/