Premier League - Anh 17-18

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:12/08/2017 Kết thúc:13/05/2018 
Ngày/giờ Trận đấu
01/04/18 20:30 Arsenal 3-0 Stoke City
01/04/18 22:00 Chelsea 1-3 Tottenham
07/04/18 18:30 Everton 0-0 Liverpool
07/04/18 21:00 Watford 1-2 Burnley
07/04/18 21:00 Bournemouth 2-2 Crystal Palace
07/04/18 21:00 Brighton 1-1 Huddersfield
07/04/18 21:00 Leicester City 1-2 Newcastle
07/04/18 21:00 West Brom 1-1 Swansea
07/04/18 21:00 Stoke City 1-2 Tottenham
07/04/18 23:30 Man City 2-3 Man Utd
08/04/18 21:15 Arsenal 3-2 Southampton
08/04/18 23:30 Chelsea 1-1 West Ham
14/04/18 18:30 Southampton 2-3 Chelsea
14/04/18 21:00 Crystal Palace 3-2 Brighton
14/04/18 21:00 Swansea 1-1 Everton
14/04/18 21:00 Burnley 2-1 Leicester City
14/04/18 21:00 Huddersfield 1-0 Watford
14/04/18 23:30 Liverpool 3-0 Bournemouth
15/04/18 01:45 Tottenham 1-3 Man City
15/04/18 20:30 Newcastle 2-1 Arsenal
15/04/18 23:00 Man Utd 0-1 West Brom
17/04/18 03:00 West Ham 1-1 Stoke City
18/04/18 02:45 Brighton 1-1 Tottenham
19/04/18 01:45 Bournemouth 0-2 Man Utd
20/04/18 01:45 Burnley 1-2 Chelsea
20/04/18 01:45 Leicester City 0-0 Southampton
21/04/18 18:30 West Brom 2-2 Liverpool
21/04/18 21:00 Watford 0-0 Crystal Palace
22/04/18 19:30 Stoke City 1-1 Burnley
22/04/18 19:30 Arsenal 4-1 West Ham
22/04/18 22:30 Man City 5-0 Swansea
24/04/18 02:00 Everton 1-0 Newcastle
28/04/18 18:30 Liverpool - Stoke City
28/04/18 21:00 Southampton - Bournemouth
28/04/18 21:00 Burnley - Brighton
28/04/18 21:00 Huddersfield - Everton
28/04/18 21:00 Crystal Palace - Leicester City
28/04/18 21:00 Newcastle - West Brom
28/04/18 23:30 Swansea - Chelsea
29/04/18 20:15 West Ham - Man City
29/04/18 22:30 Man Utd - Arsenal
01/05/18 02:00 Tottenham - Watford
= Đêm nay = Có videoclip