Bắt đầu: 02/10/2005 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
MET
 
BOR
 
Saint-Symphorien , France
Trọng tài: Damien Ledentu