FC Metz

FC Metz

Huấn luyện viên trưởng: Frédéric Antonetti
Quốc tịch    Pháp Metz Thành lập 1932
Sân nhà Stade Municipal Saint Sức chứa 26.304
Chủ tịch Carlo Molinari
Địa chỉ 3, allée Saint Symphorien BP 40292 57000 METZ Cedex 01 FRANCE
Tel/Fax +33 03 87 66 72 15-FAX: +33 03 87 56 14 29
Website http://www.fcmetz.com