Norwich City FC

Norwich City FC

Huấn luyện viên trưởng: David Wagner
Quốc tịch    Anh Norwich Thành lập 1902
Sân nhà Carrow Road Sức chứa 26.034
Chủ tịch Roger Munby
Địa chỉ Carrow Road Norwich NR1 1JE
Tel/Fax +44 1603 760 760, Fax: +44 1603 613 886
Website http://www.canaries.premiumtv.co.uk