Portsmouth FC

Portsmouth FC

Huấn luyện viên trưởng: Michael Appleton
Quốc tịch    Anh Portsmouth Thành lập 1898
Sân nhà Fratton Park Sức chứa 19179
Chủ tịch Alexandre Gaydamak
Địa chỉ Fratton Park Frogmore Road Portsmouth PO4 8 R A
Tel/Fax 023.9273.1204-023.9273.4129
Website http://www.pompeyfc.co.uk