Bắt đầu: 08/08/2021 18:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
REN
 
RCL
 
Sân: Route de Lorient
Trọng tài: Bastien Dechepy