Rhyl FC

Rhyl FC

Huấn luyện viên trưởng: John Hulse
Quốc tịch    Wales Thành lập 1879
Sân nhà Belle Vue Sức chứa 3.000
Chủ tịch Paul Higginson
Địa chỉ Belle Vue Grange Road GB - RHYL LL184 BY
Tel/Fax +44 1745 338327 Fax: +44 1745 338327
Website