V9BET keo nha cai truc tuyen

  Canada

HLV trưởng: Colin Miller
Thành lập1912 Gia nhập FIFA  Xếp hạng FIFA70
Sân nhàBMO Field Sức chứa20.148
Chủ tịchDominique Mastraecci
Địa chỉPlace Soccer Canada 237 Metcalfe Street OTTAWA ONT K2P 1R2
Tel/Fax+1-613/237 7678, Fax: +1-613/237 1516
Websitehttp://www.canadasoccer.com/