Xerez CD

Xerez CD

Huấn luyện viên trưởng: Esteban Vigo
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1947
Sân nhà Chapín Sức chứa 20.300
Chủ tịch Carlos Osma
Địa chỉ Avda. del Polo s/n – Edf. Jerez 2002 Complejo Deportivo Chapín CP. 11.405 Jerez
Tel/Fax +956 31 60 80 Fax: 956 31 36 65
Website http://www.xerezcd.com/