Bala Town FC

Bala Town FC

Huấn luyện viên trưởng: Clin Caton
Quốc tịch    Wales Thành lập 1880
Sân nhà Maes Tegid Sức chứa 3.004
Chủ tịch Ken Edwards Xếp hạng UEFA 401
Địa chỉ Castle Street / Heol Y Castell LL23 7BF Bala, Gwynedd, Country: Wales
Tel/Fax +44 (1678) 520 348, Fax : +44 (1678) 520 843
Website trevorgreen3@btinternet.com