Cardiff Metropolitan University F.C.

Cardiff Metropolitan University F.C.

Huấn luyện viên trưởng: Christian Edwards
Quốc tịch    Wales Thành lập 2000
Sân nhà Cyncoed Campus Sức chứa 1.620
Chủ tịch
Địa chỉ
Tel/Fax
Website