Cwmbran Town AFC

Cwmbran Town AFC

Huấn luyện viên trưởng: Gary Proctor
Quốc tịch    Wales Thành lập 1951
Sân nhà Cwmbran Sức chứa 8.200
Chủ tịch Mike Lewis
Địa chỉ Cwmbran Stadium, Henllys Way CWMBRAN NP44 3XL
Tel/Fax +44 1633 627100 Fax: +44 1633 627103
Website http://www.cwmbranafc.org.uk/