Bắt đầu: 06/01/2020 21:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
JUV
 
CAG
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Piero Giacomelli