PFC Slavia Sofia

PFC Slavia Sofia

Huấn luyện viên trưởng: Aleksandr Tarkhanov
Quốc tịch    Bulgaria Thành lập 1913
Sân nhà Ovcha Kupel Stadium Sức chứa 25.556
Chủ tịch Ventseslav Stefanov Xếp hạng UEFA 244
Địa chỉ ul. Koloman 1 - 1618 Sofia, Bulgaria
Tel/Fax +359 (2) 856 9197, Fax: +359 (2) 855 2137
Website http://www.pfcslavia.com/