Amiens SC

Amiens SC

Huấn luyện viên trưởng: Luka Elsner
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1901
Sân nhà Stade de la Licorne Sức chứa 12.097
Chủ tịch Bernard Joannin
Địa chỉ Rue du Chapitre - 80016 - Amiens, France
Tel/Fax +33 (32) 266 5800, Fax +33 (32) 266 5825
Website http://www.amiensfootball.com/