Barry Town AFC

Barry Town AFC

Huấn luyện viên trưởng: Gavin Chesterfield
Quốc tịch    Wales Thành lập 1912
Sân nhà Jenner Park Sức chứa 3.500
Chủ tịch Stuart Lovering
Địa chỉ Jenner Park Barry Road GB - BARRY CF62 9BG
Tel/Fax +44 1446 735858 Fax: +44 1446 701884
Website http://www.barrytown.cjb.net/