FC Lugano

FC Lugano

Huấn luyện viên trưởng: Mattia Croci-Torti
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1908
Sân nhà Cornaredo Sức chứa 6.300
Chủ tịch Angelo Renzetti Xếp hạng UEFA 168
Địa chỉ Via Trevano 100 - 6900 - Lugano, Switzerland
Tel/Fax +41 (91) 922 8672, Fax +41 (91) 922 8674
Website https://www.fclugano.com/