CD Numancia

CD Numancia

Huấn luyện viên trưởng: Pacheta
Quốc tịch    Tây Ban Nha Soria Thành lập 1945
Sân nhà Los Pajaritos Sức chứa 9.800
Chủ tịch Francisco Rubio Garcés
Địa chỉ Mariano Vicent, 16 Bajo. 42003 Soria
Tel/Fax 975 22 73 03- FAX: 975 22 40 81
Website http://www.cdnumancia.com