Standard de Liège

Standard de Liège

Huấn luyện viên trưởng: Philippe Montanier
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1898
Sân nhà Stade Maurice Dufrasne Sức chứa 27.670
Chủ tịch Bruno Venanzi Xếp hạng UEFA 110
Địa chỉ Rue de la Centrale 2, 4000 Liège, Belgium
Tel/Fax +32 4 2522122 Fax: +32 4 2521469
Website https://www.standard.be/