The New Saints FC

The New Saints FC

Huấn luyện viên trưởng: Craig Harrison
Quốc tịch    Wales Thành lập 1860
Sân nhà Recreation Ground Sức chứa 2.000
Chủ tịch Edgar Jones Xếp hạng UEFA 201
Địa chỉ Enterprise House Mile Oak, Oswestry GB -SY10 8NS SHROPSHIRE
Tel/Fax +44 1691 664053 Fax: +44 1691 663601
Website http://www.saints-alive.co.uk/