Charlton Athletic FC

Charlton Athletic FC

Huấn luyện viên trưởng: Lee Bowyer
Quốc tịch    Anh London Thành lập 1905
Sân nhà The Valley Sức chứa 27.111
Chủ tịch Michael Slater
Địa chỉ The Valley, Floyd Road, Charlton London SE7 8BL
Tel/Fax 020.833.34.000-020.833.34.001
Website http://www.cafc.co.uk