Connah's Quay Nomads FC

Connah's Quay Nomads FC

Huấn luyện viên trưởng: Andy Morrison
Quốc tịch    Wales Thành lập 1946
Sân nhà Deeside Stadium Sức chứa 1.500
Chủ tịch Gary Dewhurst Xếp hạng UEFA 427
Địa chỉ Kelsterton Road, Deeside CH5 4BR Cei Conna / Connah's Quay, Flintshire, Wales
Tel/Fax +44 (7986) 790 009, Fax: +44 (7986) 790 009
Website http://www.the-nomads.co.uk/