Lille OSC

Lille OSC

Huấn luyện viên trưởng: Paulo Fonseca
Quốc tịch    Pháp Lille Thành lập 1902
Sân nhà Stadium Lille-Metropole Sức chứa 18.185
Chủ tịch Michel Seydoux Xếp hạng UEFA 115
Địa chỉ Domaine de Luchin Grand Rue BP 79 Camphin em Pévèle FR - 59780 LILLE Cedex
Tel/Fax +33 320 177 177 Fax: +33 320 177 178
Website http://www.losc.fr