Milton Keynes Dons FC (Wimbledon FC)

Milton Keynes Dons FC (Wimbledon FC)

Huấn luyện viên trưởng: Karl Robinson
Quốc tịch    Anh Thành lập 1889
Sân nhà Denbigh Stadium Sức chứa 32.000
Chủ tịch Pete Winkelman
Địa chỉ Silbury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1HA
Tel/Fax +44 1908 622880 Fax: +44 1908 622943
Website http://www.mkdons.co.uk