Millwall FC

Millwall FC

Huấn luyện viên trưởng: Joe Edwards
Quốc tịch    Anh Thành lập 1885
Sân nhà New Den Stadium Sức chứa 20.146
Chủ tịch John Berylson
Địa chỉ The Den, Zampa Road, London. SE16 3LN
Tel/Fax (020) 7232 1222- FAX: (020) 7231 3663
Website http://www.millwallfc.premiumtv.co.uk